Vakuutuksen ottaminen

Liikennevakuutuksesta tehdään vakuutushakemus omalle vakuutusyhtiölle. Vakuutus voidaan merkitä alkavaksi aikaisintaan sen ottamispäivänä, eli takautuvasti liikennevakuutusta ei voi ottaa.

Lain mukaan liikennevakuutuksia myöntävä vakuutusyhtiö ei saa kieltäytyä antamasta ja pitämästä voimassa siltä haettua liikennevakuutusta. Yksittäistapauksissa yhtiö voi kuitenkin liikennevakuutusehtojensa perusteella periä ensimmäisen vakuutuskauden etukäteismaksuna. Tällöin vakuutusyhtiön vastuu alkaa vasta, kun tämä maksu on suoritettu. Jos tekee vakuutuksen toisen henkilön nimissä, tarvitaan valtuutus, eli käytännössä kirjallinen valtakirja. Vakuutusyhtiöiden yhteisen mallin valtakirjasta löydät täältä.

Milloin liikennevakuutus on otettava?

Uusi liikennevakuutus tulee ottaa ajoneuvon hankinnan tai haltijamuutoksen jälkeen.

  • Jos ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus silloin, kun omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, uusi liikennevakuutus on otettava seitsemän päivän sisällä ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden vaihtumisesta. Tänä aikana mahdollisesti sattuvat vahingot korvataan päättyneestä liikennevakuutuksesta.
  • Jos ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta silloin, kun omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, vakuutus tulee ottaa heti ostopäivänä.

Perusperiaatteena on, että vakuutuksenottaja tekee itse vakuutussopimuksen ja varmistaa ajoneuvon ostohetkellä:

  1. onko ajoneuvolla voimassa oleva liikennevakuutus?
  2. onko ajoneuvo poistettu liikennekäytöstä?


Ajoneuvon rekisteriin merkityn omistajan tai haltijan liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvolla aiheutetut liikennevahingot seitsemän päivän ajan omistusoikeuden siirtymisestä, ellei uusi omistaja tai haltija ole vielä ottanut liikennevakuutusta.

Liikennevakuutuksen voi ottaa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Etkö ole varma, koskeeko vakuuttamisvelvollisuus ajoneuvoasi? Lue täältä lisää.

 

01.01.2017