Tilastot ja raportit

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ja Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) tilastot, raportit ja tutkimukset

OTIn raportit, tilastot ja tutkimukset

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa sekä muita liikennevahinkotilastoja. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

OTIn onnettomuusraporteista löytyvät tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tehdyt raportit:

OTIn liikennevahinkotilasto sisältää vakuutusyhtiöiltä saadut laajat vuosittaiset liikennevahinkotilastot heidän korvaamistaan liikennevahingoista.
OTIn sähköisessä Liikennevahinkoportti-palvelussa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja. Palvelu sisältää liikennevakuutuksesta korvatut vahingot 10 vuoden ajalta.

OTIn tutkimukset ovat OTIn eri tahojen kanssa yhteistyössä teettämiä tutkimuksia.

 OTI tarjoaa tietoa ja lukuja liikenneonnettomuuksista myös Twitterissä (@Onnettomuusdata).

 

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TUTKIMUKSIA JA TILASTOJA

LVK:n riskitutkimuksista löytyvät:

LVK:n liikennevahinkotilastoista löytyvät:

26.06.2020