Liikennevahingon korvaukset

 
 
Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Ajoneuvojen yhteenajotilanteissa korvataan syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot.

Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa omalle ajoneuvolle tai tässä ajoneuvossa olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan korvata esimerkiksi vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta (kaskovakuutus).

Liikennevahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut ajoneuvon liikenteessä käytössä. Vahinko korvataan pääsääntöisesti, vaikka kukaan ei olisi huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa. Poikkeuksena ovat ajoneuvojen yhteenajotilanteet. Haettaessa korvausta vastapuolen liikennevakuutuksesta yhteenajotilanteessa korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vastapuolen ajoneuvon kuljettajan tai omistajan huolimattomudesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai ajoneuvon puutteellisesta kunnosta. Yhteenajotilanteissa korvausvastuu voi myös jakautua osallisten kesken syyllisyyden mukaisessa suhteessa.

Mikäli liikennevahinko on aiheutunut liikennerikoksen yhteydessä, vahingonkärsinyt voi hakea korvausta hänelle aiheutuneista vahingoista suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä. Korvauksia ei siis tarvitse hakea oikeudenkäynnin kautta vahingon aiheuttajalta. Mikäli vahingon aiheuttajaa ja siten vakuutusyhtiötä ei saada selville tai vahinko on ulkomaalaisen aiheuttama, korvausasiassa voi kääntyä Liikennevakuutuskeskuksen puoleen.

Liikennevahingot jaetaan henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Mitä vahinkoja Liikennevakuutuskeskus korvaa?

Liikennevakuutuskeskus hoitaa vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia liikennevahinkoja, siirto- ja rajavakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot.

Ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen ja korvauksen hakemiseen Liikennevakuutuskeskukselta löydät täältä.

Valtiokonttori korvaa valtion omistamien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.
 

Lue lisää: 

Näin haet korvausta Liikennevakuutuskeskuksesta
Liikennevakuutuskeskuksen korvaamat vahingot
Etsi ulkomainen vakuutusyhtiö ja korvausedustaja rekisteristä
Henkilövahingot
Omaisuusvahingot
Tyytymättömyys ratkaisuun
Tulostettavat lomakkeet

04.01.2019