Henkilövahingot

Henkilövahinkojen korvauksista säädetään liikennevakuutuslaissa, vahingonkorvauslaissa sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa. 

Tarkentavia ohjeita henkilövahinkokorvausten määrittämisestä löytyy liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

11.01.2019