Sivun alasivut:

Raportti kuvaa Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) tehtyä projektia vakavien vammautumisen tutkinnan ja tiedonkeruun kehittämiseksi.

Projektin tuloksena on kehitetty uusi, kattavaan tiedonkeruuseen soveltuva kevyempi tutkintamenetelmä. Tutkintamenetelmällä on mahdollista muodostaa uusi yhtenäinen tietokanta useampien organisaatioiden jo olemassa olevia tietolähteitä yhdistämällä. Menetelmä mahdollistaa yksittäisten tietojen analysoimisen ja jalostamisen, joten muodostettava tietokanta on enemmän kuin osiensa summa.

Menetelmä tukee ja täydentää syvätutkintamenetelmällä eli tutkijalautakuntien tutkinnalla kerättyjä tietoja, jotka keskittyvät kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin. Kun tuotetaan kattavampaa tietoa myös vakavaan vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista, saadaan todenmukaisempi kuva liikenneturvallisuustilanteesta. Lisäksi tietoja hyödyntämällä voidaan oppia tapahtuneista onnettomuuksista sekä ennalta ehkäistä onnettomuuksia jatkossa.

Työ tutkintamenetelmän käyttöönottamiseksi on käynnissä Onnettomuustietoinstituutissa.

Lataa raportti (pdf): Vakavaan vammautumiseen johtaneet onnettomuudet tieliikenteessä (VAKVAM) - Tiedonkeruun kehittäminen

Lisätietoja projektista ja tutkintamenetelmästä:

Erityisasiantuntija Salla Salenius
puhelin: 040 922 0804
sähköposti: salla.salenius(@)oti.fi