Sivun alasivut:

OTIn onnettomuusraportit

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Onnettomuudesta tutkitaan sen kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet. Lisäksi lautakunta antaa liikenneturvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Liikenneonnettomuuksien tutkinnasta voit lukea lisää sivulta Onnettomuuksien tutkinta.

OTI kokoaa onnettomuusaineiston onnettomuustietorekisteriksi. Aineistosta julkaistaan erilaisia raportteja:

Vuosiraportti

Raportit sisältävät valmistuneiden onnettomuustutkintojen tiedot. Kunkin vuoden raportti valmistuu yleensä seuraavana vuonna, loppuvuodesta. Vuosiraportissa on tietoja erilaisista onnettomuuksista, kuten moottoripyöräonnettomuudet, päihtyneiden kuljettajien aiheuttat onnettomuudet ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet.

Ennakkoraportit

Raportteihin kootaan tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja. Ennakkoraportteja julkaistaan kolmesti vuodessa. Ensimmäinen sisältää tammi-huhtikuun tiedot, toinen tammi-elokuun tiedot ja kolmas kattaa koko vuoden. Ennakkoraportin tiedot ovat vähemmän kattavia kuin vuosiraportin tiedot.

OTIn raportteja eri aiheista

Tietoa eri aiheiden mukaisista onnettomuuksista on koottu raportteihin useamman vuoden ajalta, jotta ilmiöistä saa kattavamman kuvan. Osa raporteista on laajempia teemaraportteja, joita on tehty esimerkiksi päihdeonnettomuuksista ja eri ajoneuvoryhmien onnettomuuksista. Suppeampiin tietopaketteihin puolestaan on koottu lyhyesti perustietoa erilaisista onnettomuuksista sekä niiden määrän kehityksestä. Tietopaketteja on tehty mm. eri ikäryhmien onnettomuuksista.