Om skadan vållats av ett utländskt fordon påskyndas behandlingen av skadan om uppgifter om fordonets försäkringsbolag lämnas. Om möjligt ska en kopia eller ett fotografi av det utländska fordonets internationella försäkringsbevis (ett s.k. Grönt kort, Green Card) lämnas till Trafikförsäkringscentralen.

Om du inte kan få en kopia eller ett fotografi av det Gröna kortet ska du åtminstone anteckna giltighetstid, försäkringens nummer och försäkringsbolag. Se som exempel ett ryskt Grönt kort i denna fil.

Till skadeanmälan ska fogas alla de handlingar som skapar klarhet i skadan (t.ex. polisens undersökningsanmälan, eventuella fotografier, en kopia av det Gröna kortet).

01.01.2017