Försäkringsplikt

Enligt trafikförsäkringslagen ska trafikförsäkring tecknas för fordon som är normalt hemmahörande i Finland. Försäkringsplikten gäller fordonets ägare och bestående innehavare.

Trafikförsäkring ska tecknas för bland annat:

 • bilar
 • motor- och motocrosscyklar
 • mopeder
 • motoriserade cyklar (effekt över 250 W)
 • snöskotrar
 • fyrhjulingar
 • traktorer
 • motorredskap
 • påhängsvagnar och egentliga släpvagnar
 • husvagnar
 • lätta släpvagnar

Om försäkringsplikten försummas har fordonet användningsförbud. Ett oförsäkrat fordon kan inte heller kontrollbesiktas.

 Den mest centrala lagstiftningen gällande trafikförsäkring

29.11.2017