Namnet OTI infördes hösten 2016. Före det publicerades rapporterna under namnet Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT.

16.03.2017