Tiettyjä, liikennevakuutusasetuksella säädettyjä, painoltaan tai nopeudeltaan vähäisiä ajoneuvoja ei pidetä lain tarkoittamina moottoriajoneuvoina. Moottoriajoneuvoiksi ei katsota:

  • moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä
  • leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua rekisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta
  • rekisteröinnistä vapautettua perävaunua (esim. traktorin tai moottoripyörän), perärekeä tai hinattavaa laitetta
  • lapsen kuljetettavaksi tarkoitettua moottorilla varustettua ajoneuvoa, jota rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä eikä sen rakenteellinen nopeus ylitä 25 km/h
  • kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä, joiden teho on korkeintaan 1 kW ja joiden suurin rakenteellinen nopeus ei ylitä 25 km/h

Suomessa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamat vahingot korvaa Valtiokonttori, lukuun ottamatta niitä kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka eivät kuulu lainkaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske Suomen valtion omistamia ajoneuvoja. Valtiokonttori hoitaa kuitenkin niiden aiheuttamien vahinkojen selvittelyn ja korvaamisen liikennevakuutuslain mukaisesti.

Lisäturvaa voi hankkia ottamalla ajoneuvolle vapaaehtoisen autovakuutuksen eli ns. kaskovakuutuksen. Kaskovakuutuksen laajuudesta riippuen se kattaa onnettomuuden aiheuttajan omalle ajoneuvolle syntyneet vahingot tai esimerkiksi pysäköintialueella tai ilkivallan seurauksena aiheutuneet vahingot.

Kysy vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta lisää omasta vakuutusyhtiöstäsi.