Tilastot ja raportit

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ja Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) tilastot ja raportit

OTIn raportit, tilastot ja tutkimukset

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa sekä muita liikennevahinkotilastoja. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

OTIn onnettomuusraporteista löytyvät tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tehdyt raportit:

OTIn liikennevahinkotilasto sisältää vakuutusyhtiöiltä vuosittain saadut laajat vuosittaiset liikennevahinkotilastot heidän korvaamistaan liikennevahingoista.

OTIn tutkimukset ovat OTIn eri tahojen kanssa yhteistyössä teettämiä tutkimuksia.

 

Liikennevakuutuskeskuksen tutkimuksia ja tilastoja:

LVK:n riskitutkimuksista löytyvät:

LVK:n liikennevahinkotilastoista löytyvät:

Tutustu myös tilastoista ja raporteista laadittuihin tiedotteisiin.
OTI tarjoaa tietoa ja lukuja liikenneonnettomuuksista myös Twitterissä (@Onnettomuusdata).

 

19.09.2016