Henkilövahingot

Henkilövahinkojen korvauksista säädetään liikennevakuutuslaissa sekä vahingonkorvauslaissa.

Tarkentavia ohjeita henkilövahinkokorvausten määrittämisestä löytyy liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

16.03.2015