Henkilövahingot

Henkilövahinkojen korvauksista säädetään liikennevakuutuslaissa sekä vahingonkorvauslaissa.

Tarkentavia ohjeita henkilövahinkokorvausten määrittämisestä löytyy liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

  
Lomakkeet

16.03.2015