Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tarjoaa tietoa tieteelliseen sekä tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Lisäksi instituutti tuottaa ja rahoittaa tutkimuksia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Lue lisää aineistojen luovutuksesta tutkimuskäyttöön.

Tutkimukset

Alle on koottu tutkimuksia, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja.

OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Turvavarusteet

Koisaari: How Passenger Cars Protect their Drivers and Should Cars be Protected from their Drivers: from Airbags to Automated Driving / Kuinka autot suojaavat kuljettajiaan ja pitäisikö autoja suojata kuljettajiltaan: turvatyynyistä ajamisen automaatioon (2020) 
Lataa englanninkielinen väitöskirja Aalto-yliopiston sivuilta

Utriainen: Kaista-avustimen potentiaaliset turvallisuusvaikutukset (2019) (pdf)

Utriainen: Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa (2018)(pdf)

Lahtinen ym.: Turvavyön ja turvatyynyn vaikutukset henkilöauto-onnettomuuksissa (2017) (pdf)

Raskas liikenne

Räty & Länsivuori: Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet (2015) (pdf)

Löytty: Nuorten raskaan liikenteen ammattikuljettajien osallisuus tieliikenteen onnettomuuksissa (2014) (pdf)

Rajamäki ym.: Tutkijalautakunta-aineiston tutkimuskäyttö – esimerkkinä raskaan liikenteen onnettomuudet (2014) (pdf)

Moottoripyörät, mopot ja mopoautot

Hatakka ym.: Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset ja kuolemat tutkijalautakunta-aineistossa (2015) (pdf)

Rajamäki ym.: Mopot taajamissa ajoradalle – onnettomuustarkastelu (2014) (pdf)

Utriainen: Nuorten mopoautoilun turvallisuus Suomessa (2014) (pdf)

Jalankulku ja pyöräily

O'Hern ym.: Exploratory Analysis of Pedestrian Road Trauma in Finland / Jalankulkuonnettomuudet Suomessa (2021). Tutkimus on julkaistu englanniksi ja on avoimesti saatavilla Sustainability-lehden erikoisnumeron osana verkossa.

Valtonen: Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet (2017)
Katso tiedote ja tutkimus Liikenneturvan sivuilta.

Valtonen: Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö (2014) (pdf)

Ajoterveys

Löytty: Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä (2014) (pdf)

Mikkonen: Ajokortin uusintaan liittyvien ikäkausitarkastusten vaikutus liikennemenestykseen (2014) (pdf)

Muita aiheita

Luoma: Kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin vaikuttaneita taustatekijöitä 2005–2014 (2022) (pdf)

Maasalo: Drivers with child passengers in fatal crashes: cautious but distracted? / Väitöskirja lasten kanssa autoilevista kuljettajista kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. (2021) Lataa englanninkielinen väitöskirja Helsingin yliopiston sivuilta

Hyyrynen: Liikenneympäristön riskit henkilövahinko-onnettomuuksissa pääteillä (2019)
Katso tutkimus Traficomin pdf-julkaisuna.

Airaksinen ym.: Maastoliikenteen onnettomuudet (2015) (pdf)

Räty: Kuntaliitosalueiden liikenneonnettomuudet – Viiden kuntaliitoskunnan liikenneonnettomuuksien tarkastelu (2015) (pdf)

Valtonen: Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio (2014) (pdf)

Raportti- ja tutkimusluettelo

Lataa tiedosto: Raportti- ja tutkimusluettelo 2010–2022 (excel) 

Jos tarvitset raportti- ja tutkimusluettelosta löytyviä tutkimuksia tai sitä vanhempia tutkimuksia, voit olla yhteydessä liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Rätyyn, puh. 040 922 1365, etunimi.sukunimi@oti.fi