Sök ersättningspresentant

Trafikförsäkringscentralen (TFC) är en så kallad informationscentral i Finland som förutsätts av trafikförsäkringsdirektivet. Detta innebär att TFC hjälper finländare som råkat ut för en trafikskada i ett annat EES-land att söka ersättning på sitt modersmål i Finland.

  • TFC bistår skadelidande personer med att sköta ersättningsärenden genom att tillhandahålla en söktjänst för ersättningsrepresentantregistret. I registret hittar skadelidande ersättningsrepresentanter för det ansvariga bolaget eller som bolaget anlitat. Av kontaktuppgifterna i registret framgår vem den skadelidande ska kontakta för att söka ersättning.
  • För att få information om bolaget eller ersättningsrepresentanten ska du uppge hemlandet för det fordon som orsakat skadan. Om du redan känner till fordonets försäkringsbolag får du detaljerade kontaktuppgifter via sökningen.


Med ersättningsrepresentant avses en part som ett utländskt försäkringsbolag har befullmäktigat att agera som sin representant i regleringen av internationella skador. Ersättningsrepresentanten handlägger trafikskador för det utländska försäkringsbolagets räkning.

Förutom parter i trafikskador kan sökfunktionen användas av bland annat sjukvårdsdistrikt och informationscentraler i andra länder för att söka försäkringsbolag för finska fordon. Registeruppgifterna om finska fordon hämtas från Traficoms Fordonstrafikregister.

Du går till sökningen i ersättningsrepresentantregistret här.

Tjänsten är avgiftsfri.

Trafikförsäkringscentralen handlägger skador som utländska fordon orsakat i Finland. Om en skada inträffar ska du kontakta Trafikförsäkringscentralen.

04.01.2019