En personskada som orsakats av ett oidentifierat fordon ersätts av Trafikförsäkringscentralen enligt trafikförsäkringslagen. En egendomsskada som orsakats av ett oidentifierat fordon ersätts endast när den orsakats i samband med en betydande personskada.

23.03.2015