Enligt trafikförsäkringslagen ersätts en trafikskada som orsakats av ett oförsäkrat fordon av Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen har i regel samma ansvar för en skada som orsakats av ett oförsäkrat fordon som försäkringsbolaget har för en skada som orsakats av ett försäkrat fordon.

Följande fall omfattas dock inte av försäkringen

  • personskada på ägaren eller innehavaren
  • personskada på föraren, om föraren visste att fordonet saknar trafikförsäkring.
01.01.2017