En gränsförsäkring är en trafikförsäkring som beviljas för ett utländskt fordon i fall där det utländska fordonet saknar en giltig internationell trafikförsäkring. Trafikförsäkringscentralen ansvarar för skador som orsakats av gränsförsäkrade fordon. Ersättningen beviljas enligt trafiksäkerhetslagen och de bestämmelser eller direktiv som getts med stöd av denna.

23.03.2015