En förflyttningsförsäkring är en trafikförsäkring som beviljas på viss tid för tillfällig förflyttning av fordon. Trafikförsäkringscentralen ansvarar för skador som orsakats av förflyttningsförsäkrade fordon. Ersättningen beviljas enligt trafiksäkerhetslagen och de bestämmelser eller direktiv som getts med stöd av denna.

23.03.2015