Med renskada avses ekonomisk skada som orsakas en renägare genom förlust av en ren till följd av en trafikskada. Trafikförsäkringscentralen ersätter renägarna centraliserat för renskador som orsakats av motorfordon. TFC ersätter också renskador som orsakats av utländska fordon.

Trafikförsäkringscentralen ersätter inga andra skador som uppstår vid renkrockar. För fordonsskador eller personskador som uppkommit vid renkrockar söks ersättning från fordonets trafik- och kaskoförsäkring.

23.03.2015