Trafikförsäkringen kan ersätta åtgärder för yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att främja den skadelidandes återgång till arbetslivet och stödja arbetsförmågan trots nedsatt funktionsförmåga till följd av skada. De åtgärder som ersätts kan vara av varierande art, till exempel utbildning i ett nytt yrke och olika stödåtgärder.

11.01.2019