Till en skadelidande som är varaktigt beroende av en annan persons hjälp och omsorg kan vårdbidrag betalas. Bidragets belopp fastställs utifrån svårighetsgraden av tillståndet som orsakats av trafikskadan. Svårighetsgraden fastställs enligt trafikskadenämndens klassificering.

23.03.2015