Ersättningen för sveda och värk och annat tillfälligt men är avsedd som kompensation för sveda, värk och funktionellt men som är en följd av skadan fram till det att skadan har läkt eller hälsotillståndet i övrigt har stabiliserats. Trafikskadenämnden har klassificerat kroppsskadorna beroende på svårighetsgrad. På ersättningen för sveda och värk och annat tillfälligt men inverkar dessutom skadornas art och svårighetsgrad samt konvalescenstiden och de vård- och behandlingsåtgärder som skadorna krävt.

23.03.2015