Ersättning kan betalas för till exempel poliklinikavgifter, sjukhusavgifter, fysioterapi, läkararvoden, läkemedel, förband samt röntgen- och laboratorieavgifter. Ersättningen omfattar också kostnader för resor till läkare eller sjukhus.

23.03.2015