Vid skada som medför bestående arbetsoförmåga har den skadelidande rätt till ersättning i form av invalidpension från trafikförsäkringen. Innan invalidpension beviljas utreds dock den skadelidandes möjligheter att återgå till arbetslivet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

23.03.2015