Personer som är beroende av underhåll från en person som förolyckats i en trafikskada har rätt till en rimlig ersättning för förlust av underhåll (familjepension). Beloppet på den familjepension som utbetalas från trafikförsäkringen är beroende av bl.a. den avlidnes och den efterlevande makans eller makens inkomster och av familjens storlek.

23.03.2015