De olika ersättningarna för personskador i trafiken har inget maximibelopp, utan ersättningen betalas till ett belopp som motsvarar den verkliga skadan.

23.03.2015