Trafikskadenämnden, som tillsatts av statsrådet, har till uppgift att ge utlåtanden i ärenden som gäller ersättningar för trafikskador. En skadelidande försäkringstagare eller en annan ersättningsberättigad part som är missnöjd med försäkringsanstaltens ersättningsbeslut har rätt att be om ett utlåtande av trafikskadenämnden inom ett år från försäkringsbolagets beslut.

Handläggningen av begäran vid trafikskadenämnden är avgiftsfri.

Trafikförsäkringsbolagen ska begära ett utlåtande av trafikskadenämnden innan den slutliga ersättningen fastställs om

  • fortlöpande ersättning för bestående inkomstbortfall eller för dödsfall eller, i stället för den, en engångsbetalning av kapitalvärdet av ersättningen
  • höjning eller sänkning av en fortlöpande ersättning
  • ersättning för men, om skadan är svår
  • rättelse av ett felaktigt beslut till en parts nackdel, om parten inte går med på att rätta till felet; utlåtande behöver dock inte begäras om felet är uppenbart och det beror på partens eget förfarande eller om det uppenbart handlar om ett skriv- eller räknefel.

Försäkringsbolaget har rätt att begära utlåtande även i andra ärenden som gäller ersättningar.

Om försäkringsbolagets beslut avviker från nämndens utlåtande till ersättningstagarens nackdel ska försäkringsbolaget foga utlåtandet till beslutet och ge det till kännedom för nämnden.

Läs mer www.liikennevahinkolautakunta.fi/

01.01.2017