Från och med 16 november kan försäkring och registrering av fordon skötas samtidigt

Meddelande 9.11.2015

Trafikförsäkringscentralen

Byte av fordonsägare blir enklare från och med 16 november. Du kan sköta registreringen behändigt i försäkringsbolagets e-tjänst samtidigt som du tecknar trafikförsäkring.

Du måste teckna en lagstadgad trafikförsäkring för att kunna registrera ett fordon. För försäkringen och registreringen krävs i stort sett samma uppgifter och därför sammanförs dessa åtgärder från och med den 16 november.

Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar tar i bruk den nya modellen. Största delen av bolagen tar i bruk tjänsterna för elektronisk registrering från mitten av november och de övriga bolagen under våren 2016. Fråga det egna försäkringsbolaget om tillgång till tjänsten.

Du kan också registrera ditt fordon i Trafis e-tjänst, men då måste du ha tecknat en trafikförsäkring innan.

I och med att registreringen blir elektronisk behövs inte registreringsbeviset i pappersform längre i inrikestrafik, eftersom fordonets ägare och myndigheterna kan få uppgifterna i Trafis system. Reformen minskar systemets kostnader och belastningen på miljön.

Vid registreringen används i fortsättningen ett datasäkert elektroniskt certifikat (en säkerhetskod) som skapas på Trafis sidor.

Trots övergången till elektronisk registrering får du personlig betjäning också I framtiden. Du kan även i fortsättningen registrera fordonet hos försäkringsbolag, bilaffärer och besiktningsstationer som tar emot registreringar.

 


ELEKTRONISK REGISTRERING I FÖRSÄKRINGSBOLAGENS WEBBTJÄNSTER

  • Du kan teckna försäkring och registrera fordon samtidigt i det egna försäkringsbolagets webbtjänst.
  • Webbtjänsterna fungerar oberoende av tid och plats.
  • Försäkringsbolagen inför tjänsterna för elektronisk registrering från mitten av november och fram till våren 2016.
  • Reformen gör att det blir enklare, snabbare och förmånligare att registrera fordon.
  • Personlig betjäning erbjuds även i fortsättningen.

 

För mer information:

  • Kontaktchef Lauri Linna, lauri.linna(@)vakuutuskeskus.fi, tfn 040 450 4591
  • Trafikförsäkringscentralens kommunikation, tfn 040 450 4700
  • www.lvk.fi/elektroniskregistrering
27.11.2015