Dödsolyckor på grund av ansvarslöst risktagande i trafiken minskade

Meddelande 28.12.2015

Trafikförsäkringscentralen
Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT

Antalet dödsolyckor som berodde på ansvarslöst risktagande i trafiken var ovanligt lågt 2014. Antalet olyckor där faktorerna att föraren var alkoholpåverkad, körde för fort samt att man underlåtit att använda bilbälte ingick minskade med en tredjedel jämfört med året innan.

– Statistiken för 2014 visar att trafikanterna på ett betydande sätt kan inverka på antalet dödsfall i trafiken. Genom att alla använder bilbälte och förare inte kör påverkade kan tiotals liv räddas per år. Till all lycka har utvecklingen här varit positiv, konstaterar kontaktchef Tapio Koisaari på Trafikförsäkringscentralen.

Av trafikolyckorna med dödlig utgång var andelen alkoholrelaterade olyckor 17 procent 2014. Andelen sjönk med 11 procentenheter från föregående år. Däremot steg andelen olyckor som orsakats under drogpåverkan från sex till nio procent.

Dödsolyckor i motortrafiken minskade med 17 procent

År 2014 utredde undersökningskommissionerna för trafikolyckor sammanlagt 221 olyckor med dödlig utgång. År 2014 omkom 183 personer i motortrafik. Olyckorna minskade med 17 procent.

Särskilt kollisionsolyckor mellan motorfordon minskade, vilket var särskilt glädjande. Kollisioner som orsakades av person- och skåpbilar minskade med 26 procent jämfört med 2013. Dessutom minskade andelen olyckor som berodde på felhantering av fordon från 38 procent till 20 procent.

Minskningen av antalet olyckor i de ovan nämnda grupperna inverkade å andra sidan på att andelen olyckor som berodde på sjukdomsattacker samt andelen olyckor som orsakats med avsikt steg (sammanlagt 38 procent).

– Trafikolyckor som orsakas av sjukdomsattacker ökar långsamt. Det finns skäl till att hålla ett öga på utvecklingen och utreda eventuella åtgärder för att förbättra körhälsan, framhåller trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari.

I fjol omkom 59 fotgängare och cyklister i trafiken, vilket är två personer över medeltalet. För fotgängarnas och cyklisternas del går helhetssituationen långsamt mot det sämre.

– Det finns inga genvägar till förbättring av fotgängarnas och cyklisternas säkerhet, men var och en kan bidra. Det är viktigt att motorfordonsförarna inser att 70 procent av påkörningarna på den lätta trafiken årligen beror på observationsfel och att det därför är av största vikt att vara uppmärksam. Även fotgängare och cyklister bör lära sig trafikreglerna och följa dem bättre. Däremot har samhället ansvar för att infrastrukturen för den lätta trafiken, till exempel cykelfiler, förbättras, säger Koisaari.


För mer information:

Årsrapport från undersökningskommissionerna för trafikolyckor om trafikolyckor med dödlig utgång 2014 (sammandrag på svenska)

  • Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör, tfn 050 306 9884
  • Tapio Koisaari, kontaktchef, tfn 040 450 4782
    fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi
  • Information, tfn 040 450 4700

 

31.12.2015