Flest trafikskador inträffar på parkeringsområden och i tätorter

Meddelande 19.12.2016

Institutet för Olycksinformation (OTI)

År 2015 var det totala antalet trafikskador i Finland 94 740. Antalet ökade med närmare 1 700 jämfört med året innan. De milda och snöfattiga vintrarna de senaste åren har bidragit till att det totala antalet skador inte har överstigit 100 000. Närmare hälften (45 %) av skadorna inträffade på parkeringsområden.

Dessa siffror framgår av försäkringsbolagens trafikskadestatistik som har sammanställts av Institutet för Olycksinformation (OTI). Statistiken är den mest omfattande sammanfattningen av alla olyckor och skador som inträffat i vägtrafiken under ett år.

På parkeringsområden inträffar flest skador vid lunchtid både före och efter klockan 12. Efter parkeringsområden är tätorter rent generellt den näst vanligaste platsen där det inträffar skador.
– Det är liv och rörelse i tätorter. Många underskattar riskerna med stadskörning, eftersom låga hastigheter känns säkra. Men det är mycket människor i rörelse och många omständigheter som man måste ta hänsyn till, säger Tapio Koisaari, kontaktchef på OTI.

År 2015 var backningsskador de vanligaste trafikskadorna. Vid backning inträffade totalt 29 900 skador, vilket är ungefär en tredjedel av alla skador.

Vid halt väglag inträffar många trafikskador. Under året var antalet skador störst (467 st.) tisdagen den 13 januari 2015, då temperaturen steg snabbt samtidigt som det snöade kraftigt. Dessutom blåste det hårt.
– Det är inte vintern som kommer som en överraskning för bilisterna, utan halkan. Skador inträffar när förarna inte kan anpassa avstånden och situationshastigheten efter vädret, säger Koisaari.

Unga förare orsakade färre skador än normalt

Majoriteten av de förare som precis har fått körkort är unga förare som nyligen har blivit myndiga. Under 2015 orsakade unga förare betydligt färre skador än tidigare år jämfört med antalet skador som orsakades av mer erfarna förare.

– När man planerar en körkorts- och förarexamensreform bör man beakta att antalet skador som orsakas av nyutexaminerade förare nu har börjat minska. Körundervisningen har stor betydelse för de unga förarnas säkerhet, säger Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör.


Riskzoner för bilister enligt skadestatistiken

  • Backning. Särskilt parkeringsområden är krävande. Det är bäst att köra genom parkeringsrutan eller backa in. Det är mer riskabelt att backa ut. Parkeringsassistenter och -kameror är bra hjälpmedel.
  • Halka. Anpassa situationshastigheten och öka säkerhetsavståndet.
  • Tätorter. Var uppmärksam vid stadskörning trots låga körhastigheter. Det är mycket du ska ta hänsyn till.

Institutet för Olycksinformation (OTI)

 

 

För mer information:

Försäkringsbolagens trafikskadestatistik 2015, sammanställd av OTI (sammanfattning på svenska)

  • Tapio Koisaari, kontaktchef, tfn 040 450 4782
  • Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör, tfn 050 306 9884
    fornamn.efternamn@oti.fi
  • Information, tfn 040 450 4700

 

Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland. OTI samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor och administrerar information om undersökningarna vid sidan av den övriga statistiken över trafikskador. De statistiska uppgifternas kvantitet och kvalitet är unika internationellt sett. OTI tillhandahåller viktig information med vilken man kan påverka trafiksäkerheten genom lagstiftning och praktiska åtgärder. Institutet är en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen. www.oti.fi/sv/oti

09.01.2017