fornamn.efternamn@oti.fi

Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari
tfn 040 450 4627

Trafiksäkerhetschef Esa Räty
tfn 040 922 1365

Kontaktchef Tapio Koisaari
(studieledighet 2019)

Olycksfallskoordinator Juha Nuutinen
tfn 040 450 4615

Trafiksäkerhetsforskare Arja Holopainen
tfn 040 450 4531

Trafiksäkerhetsforskare Salla Salenius
tfn 040 922 0804

Trafiksäkerhetsforskare Niina Sihvola
(föräldraledig)

Statistikassistent Anne Kervinen
tfn 040 450 4559

02.01.2019