ERSÄTTNINGSÄRENDEN

vahingot(@)vakuutuskeskus.fi

Ersättningschef Antti Tuulensuu
tfn 040 450 4671

Ersättningssakkunnig Jussi Oivo
tfn 040 450 4617


FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

Chef för juridiska ärenden Visa Kronbäck
tfn 040 450 4259

Jurist Minna Anttonen
tfn 040 922 5526

Försäkringschef Lauri Linna
tfn 040 450 4591

Rysslandsspecialist Seija Väyrynen
tfn 040 450 4683

Indrivningschef Vesa Korhonen
tfn 040 450 4568

Gottgörelseavgifter
tfn 040 450 4530
hyvike(@)vakes.fi

TEKNISKA ÄRENDEN OCH FÖRSÄKRINGSCENTRALEN VAKES OY

Teknisk chef  Tuomo Toivanen
tfn 040 450 4793

Teknisk sakkunnig Jani Salminen
tfn 040 922 1418

28.08.2018