Viktiga kontaktuppgifter

Kommunikation (kl. 9–15), tfn 040 450 4700

TRAFIKFÖRSÄKRINGSENHETEN

 • Trafikskadeersättningar och att bila utomlands (försäkrings- och
  ersättningsfrågor)
  Ersättningschef Antti Tuulensuu, tfn 040 450 4671
 • Trafikförsäkringar
  Försäkringschef Lauri Linna, tfn 040 450 4591
 • Påföljder för försummelse att teckna trafikförsäkring
  Indrivningschef Vesa Korhonen, tfn 040 450 4568
 • Försäkringslagstiftning
  Chef för juridiska ärenden Visa Kronbäck, tfn 040 450 4259
 • TFC:s riktlinjer, den automatiserade trafikens inverkan på försäkringar,
  internationellt samarbete inom trafikförsäkringar (bl.a. gröna kort-systemet)
  Direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543
 • Frågor om fordonsteknik och skadeinspektioner
  Teknisk chef Tuomo Toivanen, tfn 040 450 4793

INSTITUTET FÖR OLYCKSINFORMATION (OTI)

 • Riktlinjer relaterade till trafiksäkerheten
  Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari, tfn 040 450 4627
 • Trafiksäkerhetsstatistik och -rapporter samt relaterade utlåtanden
  Trafiksäkerhetschef Esa Räty, tfn 040 922 1365
 • Trafiksäkerhetsforskning
  Trafiksäkerhetsforskare Salla Salenius, tfn 040 922 0804
 • Undersökning av trafikolyckor
  Olycksfallskoordinator Juha Nuutinen, tfn 040 450 4615

 

Alla kontaktuppgifter

 

02.01.2019