Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen

Lagstiftningsdirektör Asko Nio

Direktör (Trafikförsäkringsenheten) Janne Jumppanen

Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari

Aktuariedirektör Ville Lilja

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund

Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer

Kontaktchef (Institutet för Olycksinformation) Tapio Koisaari

Trafiksäkerhetsforskare Arja Holopainen

Trafiksäkerhetsforskare Niina Sihvola

Ersättningschef Antti Tuulensuu

Chef för juridiska ärenden Visa Kronbäck

Försäkringschef Lauri Linna

Teknisk chef Tuomo Toivanen

 

Bilder: Kimmo Karvinen

05.12.2018