Risker som beror på föraren är ofta bakgrundsfaktorer till dödskollisioner

Meddelande 30.12.2016

Institutet för Olycksinformation (OTI)

År 2015 inträffade 257 trafikolyckor som ledde till dödsfall. Antalet olyckor i motortrafiken ökade med 35 jämfört med året innan medan antalet olyckor med fotgängare och cyklister var så gott som oförändrat. Största delen av motorfordonsolyckorna (66 %) påverkades av faktorer som berodde på förarens tillstånd.

Bakgrundsrisker som har samband med förarens tillstånd är till exempel berusning, sjukdomar, trötthet och faktorer som har samband med sinnesstämningen, som depression eller upprördhet. Bakgrundsriskerna orsakar inte olyckor direkt, men kan vara bakgrundsfaktorer till dem.

– Antalet olyckor där föraren var påverkad ökade betydligt 2015 jämfört med året innan. Särskilt ökade antalet förare med förmodad missbruksproblematik och som överskred gränsen för grovt rattfylleri i olycksfallen. Utöver missbruk var förarnas övriga hälsoproblem också allmänna bakgrundsfaktorer i olycksfallen, säger Tapio Koisaari, kontaktchef på OTI.

Cirka en fjärdedel av de förare som orsakade en dödskollision i motortrafiken 2015 var rattfyllerister. I lätt trafik skedde dessutom 13 olyckor där antingen cyklisten, fotgängaren eller föraren av ett motorfordon hade över 0,5 promille.

År 2015 dog 222 personer i 198 dödskollisioner i motortrafiken. I kollisionerna fick 51 personer allvarliga skador. Dessutom dog 30 fotgängare och 29 cyklister i 59 olyckor i lätt trafik.

De siffror som har samlats av Institutet för Olycksinformation (OTI) bygger på verifierade uppgifter om olyckor som undersöktes av undersökningskommissionerna för trafikolyckor 2015.

Räcken är en viktig säkerhetsfaktor

Så gott som var fjärde olycka som ledde till dödsfall kunde ha haft lindrigare konsekvenser om det hade funnits mitträcken på olycksplatsen eller om räckena hade varit bättre monterade.

– Ibland är räckena för låga eller för korta, men avsaknad av räcken, antingen mitträcken eller andra räcken, är det vanligaste problemet. I väntan på att det ska bli vanligare med nya, säkrare fordon är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid räckeslösningar. Trafiksäkerheten kan förbättras med räcken oberoende av fordon, påpekar Koisaari.

För mer information:

 

Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland. OTI samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor och administrerar information om undersökningarna vid sidan av den övriga statistiken över trafikskador. De statistiska uppgifternas kvantitet och kvalitet är unika internationellt sett. OTI tillhandahåller viktig information med vilken man kan påverka trafiksäkerheten genom lagstiftning och praktiska åtgärder. Institutet är en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen. www.oti.fi/sv/oti

19.10.2017