Måste jag göra något med min trafikförsäkring till följd av den nya lagen?

Nej. Den nya lagen kräver inga åtgärder av försäkringstagaren.


Vilka är de centrala lagändringarna?

Påföljderna för att inte ha försäkring blev strängare. Om ett fordon saknar försäkring har det framöver användningsförbud och polisen kan omedelbart beslagta registreringsskyltarna. Även försummelseavgifterna blev högre. Den nya lagen förbättrar också skadelidandes ställning, eftersom handläggningstiderna för skadeärenden får en tidsfrist.

Lagen gör det möjligt att på ett mångsidigare sätt beakta försäkringstagarens försäkrings- och skadehistoria i prissättningen av försäkringar. Till exempel kan ett fordons skadehistoria beaktas i prissättningen av försäkring för flera fordon och flera fordons skadehistoria kan beaktas i prissättningen av försäkring för ett fordon med samma ägare. Då behöver skadehistorien inte nödvändigtvis börja från så att säga noll för varje nytt fordon.


När trädde den nya lagen i kraft?

Genast vid årsskiftet, dvs. 1.1.2017.

Den del som gäller sjukvårdskostnader trädde dock undantagsvis i kraft redan i augusti 2016.

16.11.2016