Förändras gröna kort-området med den nya lagen?

Nej. Försäkringsbolaget kan dock avgränsa försäkringens giltighetsområde när det gäller länder utanför EES. Kontrollera försäkringsskyddet med ditt bolag före resan.


Vad ska man komma ihåg när man reser utomlands?

Kontrollera alltid försäkringsskyddet före resan, åtminstone trafik- och reseförsäkringen. Försäkringsskyddet kan variera beroende på destinationsland. Till skillnad från Finland har alla länder inte till exempel så kallat förarskydd (där även föraren som orsakat skadan får ersättning för sina personskador). Kontrollera alltså om du behöver kompletterande försäkringsskydd.

I synnerhet på bilresor utanför gröna kort-området är det bra att se till att man har tillräckligt försäkringsskydd.

16.11.2016