Hurdana förändringar medför totalreformen av trafikförsäkringslagen i försäkringsbolagens bonussystem?

Enligt den nya trafikförsäkringslagen behöver försäkringsbolagen inte ändra sina bonussystem. Lagen gör det dock möjligt att mer flexibelt utnyttja skadehistorien.

Uppgifterna om skadehistorien är försäkringstagarspecifika. Innebär detta att om ett fordon är involverat i en skada, så påverkar detta bonusen för försäkringstagarens övriga fordon?

Inte nödvändigtvis. Det beror på bolagets försäkringsvillkor. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

08.02.2017