Hur beaktar lagen den ökande användningen av självstyrande fordon?

Detta har i praktiken ingen betydelse för försäkringstagare eller skadelidande, eftersom de i vilket fall som helst i första hand får ersättning från trafikförsäkringen.

Lagen möjliggör att tillverkaren av fordonet eller en del av det kan vara ersättningsansvarig för en trafikskada i enlighet med produktansvarslagen. I praktiken kan tillverkaren bli ersättningsskyldig i situationer där skadan inte beror på föraren utan på ett fel i fordonet eller på till exempel ett programmeringsfel.

16.11.2016