• Det ska utöver i Finland vara giltigt i hela EES-området.
  • Uppgifterna på det gröna kortet ska motsvara fordonsuppgifterna.
  • Kortet ska vara i original och ifyllt till alla delar.
  • Kortet ska vara giltigt i minst 15 dagar.
  • Kortet ska vara beviljat av ett sådant försäkringsbolag som har rätt att bevilja gröna kort.
28.12.2016