• Något av EES-länderna har kryssats över på det gröna kortet.
  • Uppgifterna på kortet och fordonsuppgifterna är inte överensstämmande.
  • Uppgifterna på kortet är bristfälliga.
  • Kortets giltighetstid har gått ut.
  • Det uppvisade gröna kortet har beviljats av ett bolag som saknar rätt att bevilja gröna kort.

I ovannämnda fall ska en gränsförsäkring skaffas för fordonet hos Tullen, ett försäkringsbolag eller Trafikförsäkringscentralen. En gränsförsäkring gäller i minst 30 dagar.

Om fordonet inte har något giltigt grönt kort eller en giltig gränsförsäkring kan myndigheterna stoppa användning av fordonet och ge fordonets ägare/innehavare sanktioner för oförsäkrat fordon.

01.01.2017