Det ska framgå av försäkringsbolagens premiegrunder hur antalet skadefria år och ersatta skador påverkar försäkringspremien för det försäkrade fordonets eller för ett fordon med motsvarande kvalitet och användning. Det som konstaterats ovan tillämpas på privatpersoners försäkringar.

I premiegrunderna kan man dessutom fastställa att försäkringspremien påverkas av skadehistoriken för försäkringstagarens övriga fordon eller att premien för flera fordon fastställs utifrån ett fordons skadehistorik.

01.01.2017