Försäkringsbolagens trafikförsäkringspremier beräknas enligt bolagsspecifika grunder. Enligt trafikförsäkringslagen ska premiegrunderna tillämpas enhetligt på alla försäkringstagare. Priset på trafikförsäkringen påverkas av både fordons- och användarrelaterade faktorer. Försäkringspremien påverkas oftast av följande faktorer:

  • Fordonstyp
  • Fordonets märke och modell
  • Cylindervolym
  • Fordonets användningssyfte
  • Fordonsinnehavarens hemort eller fordonets huvudsakliga användningsställe
  • Försäkringsstagarens ålder och erfarenhet
  • Försäkrings- och skadehistorik

I försäkringspremien ingår skatt på försäkringspremie (24 %), trafiksäkerhetsavgift (1 %) och andra gemensamt täckta kostnader för reglering av ersättningar.

01.01.2017