Fordons-
 kategori

 Minimipremie
 (30 dgr)
 Tilläggspremie
 för påföljande
 30 dgr
 A. Personbilar 151  € 75 €
 B. Motorcyklar  379 €  189 €
 C. Lastbilar  506 €  303 €
 D. Mopeder  126 €  63 €
 E. Bussar  632 €  278 €
 G. Övriga *)  189 €  94 €
 F. Släpvagnar

 med
 dragfordon

 utan
dragfordon

 50 % av
 dragfordons-
 premien
 (kategori A, C
 eller E)

 50 % av
 premien
 i kategori C

 

 

*) Snöskotrar, fyrhjulingar o.d.

04.01.2018