Gränsförsäkring

När behövs gränsförsäkring?

Gränsförsäkring ska tecknas för ett i utlandet registrerat fordon som förs in i Finland för tillfällig användning om:

  • fordonet är registrerat i ett land som inte är anslutet till gröna kort-systemet eller
  • ett giltigt grönt kort saknas för fordonet.

Om det gröna kortets giltighetstid går ut innan fordonet förs ut ur landet ska en gränsförsäkring tecknas för den återstående tiden. En gränsförsäkring gäller i minst 30 dagar och högst 1 år.

Gränsförsäkringar beviljas inte för fordon som är registrerade i EES-länderna. Fordonet ska finnas i Finland eller vid gränsen på väg till Finland när försäkringen träder i kraft. Gränsförsäkring beviljas av försäkringsbolag eller Trafikförsäkringscentralen. Gränsförsäkringar beviljas också av tullens verksamhetsställen för Trafikförsäkringscentralens räkning.

Gränsförsäkringen gäller i alla EES-länder och i Schweiz. Personskador som fordonets förare orsakats ersätts från gränsförsäkringen dock endast om skadefallet inträffat i Finland, Sverige eller Norge.

Gränsförsäkringen samlar inte försäkrings- och skadehistoria och ger inte rätt till bonus.

Från och med 1.1.2017 kan gränsförsäkringar som tecknas hos Trafikförsäkringscentralen endast betalas med betalkort.

01.01.2017