En avgift för försummelse av trafikförsäkring kan ofta även skötas med avbetalning. Om du har fått en faktura för avgiften för oförsäkrat fordon av oss kan du göra ett avbetalningsförslag. Observera att minimiavbetalningen är 50 euro per månad. Avbetalningsavtal görs inte för gottgörelseavgifter under 100 euro.

Du kan skicka ditt förslag per e-post till hyvike(@)vakes.fi eller med den här elektroniska blanketten. Bifoga också ditt förslag till avbetalningsplan och förfallodag. Vi skickar svar till dig per e-post.

27.12.2017