Om fordonets tillfälliga registrering eller registreringsskyltarnas giltighetstid upphör innan fordonet registrerats i Finland ska förflyttningstillstånd skaffas på ett besiktningskontor. Försäkringen som ansluts till förflyttningstillståndet tecknas då hos ett försäkringsbolag eller på besiktningsstället.

01.01.2017