Om importfordonet har lagligt beviljade och giltiga registreringsskyltar i ursprungslandet, har det i regel en giltig trafikförsäkring som beviljats av ett försäkringsbolag i ursprungslandet. Det finns inga försäkringsskäl som förhindrar användning av ett fordon som är försäkrat på detta sätt.

Ett fordon som är till försäljning utomlands, t.ex. i Tyskland, är troligtvis avregistrerat. För att kunna köra bilen till Finland ska tillfälliga tyska registreringsskyltar och en lokal trafikförsäkring skaffas.

Vid köp av bil eller teckning av försäkring i ursprungslandet bör säkerställas att försäkringen gäller hela den tid som fordonet används tillfälligt utan fordonsskatt i Finland.

Trafikförsäkringen kan tecknas på förhand i Finland, om myndigheterna i landet där fordonet har köpts godkänner detta. Då gäller försäkringen från tidpunkten för köpet. Detta förutsätter att bolaget får fordonets identifieringsuppgifter.

Den som för in ett i utlandet registrerat fordon bör alltid utreda sitt försäkringsskydd. En trafikförsäkring som beviljas utomlands är vanligtvis inte lika omfattande som den finländska lagstadgade trafikförsäkringen eftersom den kan sakna ett s.k. förarskydd. Om en trafikskada inträffar kan föraren av fordonet som orsakat trafikolyckan bli utan ersättning för sina personskador om inte föraren har tecknat en frivillig försäkring som tilläggsskydd.

Om fordonets registrering inte är i kraft när det förs in i landet ska förflyttningstillstånd och en inhemsk trafikförsäkring skaffas för fordonet redan innan fordonet tas i bruk.

Tullen kan på kundens begäran bevilja förflyttningstillstånd också för ett fordon som är registrerat i en EU- eller EES-stat. Det kan vara nödvändigt att teckna en finländsk trafikförsäkring, t.ex. för att säkerställa förarens försäkringsskydd.

01.01.2017