Trafikförsäkringens riskundersökning för år 2022 (pdf)

I denna årliga undersökning lämnar försäkringsbolagen försäkrings- och skadespecifika försäkringsbestånds- och skadedata till Trafikförsäkringscentralen. Därefter kalkylerar TFC sak- och personskadornas riskpremier per fordonsslag (personbilar, lastbilar osv.) och användningsändamål (privat, yrkesmässig och hyrd utan förare).

TFC förser medlemsbolagen och Finansinspektionen med kalkylerna. Bolagen kan utnyttja riskundersökningen på lämpligt sätt vid fastställande av försäkringspremier.

Undersökningen redovisar tre typer av siffror:

  • observerade siffror
  • definitiva siffror
  • statistiska nyckeltal

Riskpremierna framgår av de sista tabellerna.