Webbsidans undersidor:

Temarapporter på svenska:

Förhands alkoholrapport 2013 (pdf)

Förhands alkoholrapport 2012 (pdf)

Namnet OTI infördes hösten 2016. Före det publicerades rapporterna under namnet Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT.